POST OF THE DAY

July 24, 2014,Posted by: E-Journal

Мамлакатда фискал ва монетар сиёсатни мувофиқлаштиришнинг моҳияти ва сабаблари

Sponsor projects: Tashkent State University of Economics and CENTRE OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS IN UZBEKISTAN Мамлакатда фискал ва монетар сиёсатни мувофиқлаштиришнинг моҳияти ва сабаблари

Makroiqtisodiy siyosatning asosiy vazifalari pul-kredit va soliq-budjet siyosati sohasidagi vositalarni qo‘llash orqali noinflyatsion, barqaror iqtisodiy o‘sishga erishishni nazarda tutadi. Ikkala asosiy manfaatdor tomonning siyosatni qo‘llash natijalari ko‘pincha ziddiyatli hisoblanadi. Shuning uchun pul-kredit va soliq-budjet siyosati organlari o‘rtasida muvofiqlashtirish mexanizmiga ehtiyoj iqtisodiy siyosatning istalgan yakuniy maqsadlariga erishish uchun zarurdir.

Mamlakatimizda monetar va fiskal siyosatni muvofiqlashtirish bilan bog‘liq yuqorida belgilangan vazifalar yurtimizda ushbu sohada ilmiy tadqiqotlar ko‘lamini kengaytirish zarurati mavjudligini ko‘rsatmoqda.


КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ E-LEARNING

Мамлакатда фискал ва монетар сиёсатни мувофиқлаштиришнинг моҳияти ва сабаблари

В данной статье речь идет о компетенциях преподавателя в системе e-Learning. В статье выделены и раскрыты факторы, сдерживающие развитие четкой и последовательной концептуальной базы.

Source: here. This post is sponsored by Tashkent State University of economics

Leave a comment

No comments yet...

All the projects

 • Blog
 • E-journal project
 • Contact us

  Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

  Manzil: Toshkent sh. Islom Karimov ko‘chasi 49-uy

  Telefon: (0 371) 232-64-21

  Faks: (0 371) 239-41-23

  Website: https://tsue.uz

  Copyrights © 2015 Blogging All rights reserved | Powered by NewSite Uz